Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 25./13., 85./15. i 69./22.) Dječji vrtić Mendula omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup infomracijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
1. Pisanim putem:
• na poštansku adresu Dječjeg vrtića Mendula: Dječji vrtić Mendula, Don Balda Vijalića 9A, 22213 Pirovac
• putem elektronske pošte: info@djecjivrticmendula.hr

2. Usmenim putem:
• telefonom na sljedeći broj: 0995371272, ponedjeljkom i petkom od 9-11 sati.
• osobno u ured, ponedjeljkom i petkom od 9-11 sati.