Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. Travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Roditeljima – korisnicima usluge će se nakon upisa djeteta ponuditi obrazac Privole Dječjeg vrtića Mendula putem kojeg roditelj samostalno odlučuje za kakvo prikupljanje odnosno obradu ili objavu podataka svojeg djeteta ej suglasan.
Tijekom pedagoške godine, roditelju se mogu ponuditi na potpis privole koje se odnose na specifične slučajeve te i u ovom slučaju roditelj samostalno donosi odluku o svojoj suglasnosti na prikupljanje, obradu ili objavu osobnih podataka svojeg djeteta.

DJEČJI VRTIĆ MENDULA
Don Balda Vijalića 9A
22213 Pirovac

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Andrea Malenica Celić
Kontakt podaci:
Telefon: 0995371272
Elektronička pošta:
info@djecjivrticmendula.hr