Projekt “Farma domaćih životinja” provodile su odgojiteljice Marijana Lambaša i Margareta Šarlija u skupini “Pužići”.

Promatrajući interes djece prema slikovnicama o životinjama sa farme koje su kod djece
poticale spontanu igru oponašanja pojedinih životinja, krenuli su dublje istraživati
svijet domaćih životinja.

Cilj projekta bio je stjecanje novih znanja o životinjama koje žive na farmi, razvoj svijesti o važnosti životinjskog svijeta te razvoj ljubavi prema životinjama. Jedan od ciljeva je i  bogaćenje i proširivanje rječnika kod djece skupine rane dobi koji posebno žele potaknuti kod djece s
teškoćama u komunikaciji.

Sami početak projekta započinju uvođenjem slikopriče: "Na farmi". Dječak L.T. traži
da se slikopriča ponovi te nabraja životinje sa slike.

Svakodnevnim brojalicama, slikopričama, slikovnicama, prstovnim igrama, igrokazima
potiče se razvoj govora, bogaćenje i proširivanje rječnika te komunikacije. Izrađeni
memory sa životinjama i njihovim mladuncima najviše interesa izaziva kod djevojčice
L.P. koja većinu vremena provodi otkrivajući svijet mladunaca, a svaki novi ponuđeni
poticaj poput plakata, umetaljki, slagalica kod djece potiče razvoj logičkih sposobnosti i
pamćenja. Stolno manipulativne aktivnosti kojima djeca zajednički dolaze do novih
rješenja i rješavanja problemskih situacija, potiče na razvoj suradničkih odnosa i
empatije. Likovne aktivnosti izrade, bojanja modela domaćih životinja uvode se
svakodnevno te većina djece u njima sudjeluje. Ponudom različitog materijala djeca
stječu iskustvo dodira i taktilne percepcije.

Na zid SDB-a polijepljene su slike domaćih životinja i prije nego se započelo sa samim
projektom. S djecom se proučavala svaka životinja i odgojiteljice su uvidjele da većina djece zna razlikovati pojedinu životinju te kako se ona glasa. Svaki tjedan izabrale su po jedna
temu (životinju) o kojoj su proširivali znanje.
Koke i piliće, usko su povezali s blagdanom
Uskrsa. Odabrane teme provodili su kroz mnoštvo aktivnosti kojima su bogatili i
proširivali znanje o životinjama o njihovom okruženju: glazbene aktivnosti( pjesmice,
brojalice i prstovne igre), govorne (slikopriče, slikovnice, igrokazi, brojalice), likovne
(oslikavali su modele domaćih životinja, bojali bojanke, modelirali plastelinom,
otiskivali različitim tehnikama i materijalima, lijepili kolažom, bojali temperama).
Izrađivali su plakate s domaćim životinjama i njihovim mladuncima što je za cilj
imalo produbljivanje znanja i bogaćenje rječnika. Provodili su matematičke aktivnosti
do broja pet. Preoblikovali su prostor sobe dnevnog boravka, oformili kutić farme koji
su ukrašavali dječjim radovima te poticajima koje su izrađivali i svakodnevno nudili
djeci (stolno-manipulativne igre, šivane lutke domaćih životinja, figure domaćih životinja,
sjena...).

Uz pokretne igre poticali su razvoj motorike kod djece: izradili su kocku sa
prikazima domaćih životinja pomoću koje su imitirali pokrete i glasanje pojedine
životinje.

Skupa s djecom i roditeljima posjetili su i obližnju farmu “Ranch4Me” gdje su se na svježem zraku družili i upoznavali domaće životinje.

Kako projekt traje i dalje te će se nadovezivati na slijedeći planirani projekt "Djed i repa",
prema dosadašnjim praćenjima, odgojiteljice uočavaju da su potaknule razvoj dječjih spoznaja o životinjama i životu na farmi. Igra je postala bogatija i svrsishodnija, a svaki novi poticaj kod djece budi aktivnost, interes i novu želju za učenjem zbog čega nastavljaju bogatiti i proširivati započeti projekt.