Projekt “Oblak” provodile su odgojiteljice Nives Gulam i Antonia Letica u skupini “Kornjačice”. Cilj projekta bio je kroz razvojne zadaće provesti aktivnosti koje će unaprijedit vještine kod svakog pojedinog djeteta, kvalitetno provođenje slobodnog vremena u prirodi, sukonstrukcija znanja i poticanje suradništva među djecom.

Tema samog projekt proizlazi iz aktivnog promatranja djece u njihovoj socijalnoj interakciji o prirodnoj pojavi. Djeca zajednički proučavaju, iznose vlastita mišljenja i osluškuju tuđa stajališta “Zašto kiša jako pada?” Iskustveno spoznajna aktivnost se događa prilikom promatranja kroz prozor sobe dnevnog boravka, te izlaskom na natkriveni dio dvorišta.

Projekt se od početne samostale i samoinicijativne istraživačke aktivnosti kod djece razvio u proces razmjene postojećih i konstrukciju novih znanja. Djeca razmijenjuju, otkrivaju i diskutiraju moguća riješenja u problemskim situacijama.

Projekt se provodio prema metodičkim odrednicama te kako bi potaknuli razvoj vizualne percepcije i istraživanje odnosa i veza među pojavama djeci su ponuđene isprintane slike osnovih vrsta oblaka da promatraju boju i izgled oblaka. Stjecanjem iskustva i spoznaja o prirodnoj sredini djeca samostalno bilježe zapažanja odnosno fotografiraju oblake.

Promatrajući kasnije su u likovnom centru prenosili svoje doživljaje na papir razvijajući osjetljivost za oblikovanje na plohi i upotrebu različitih likovnih sredstava i materijala. Ponuđeni su im različiti materijali kao što su temepere, voda, pamučna vata i ljepilo. Samostalno su oblikovali vatu stvarajuću različitu teksturu na papiru i upotrebom tempere oslikavali svoj oblak. Izradom vlastitih suškalice razvijali su složene senzorne vještine i preciznosti kao što su vezanje čvorova . Razvoj likovne imaginacije vidljiv je u likovnoj aktivnosti gdje pomoću svojih fotografija crtaju što su vidjeli. Razvoj samovrednovanja i kooperativnosti odnosno suradništva vidljiv je u izradi kišnog štapa gdje je osim navednog bio potreban razvoj sposobnosti rješavanja problema, podjela uloga i zaduženja u timskom radu (jedno dijete čvrsto obuhvaća tuljak, drugo pridržava čavao, a treće dijete zakucava oprezno pomoću čekiča). Na ovaj način razvijala se sposobnost baratanja predmetima i alatima.

Uz pomoć pjesmica “Kišni bal”-Valentina Tutić i “Lokva”-Jerko Rošin stvarali smo pokret uz ritam, razvoj artikulacije glasova, ispravan izgovor i govor prema modelu, razvoj jezika i glazbenih elemenata kao što su dinamika i tempo. Također tempo i dinamiku smo usvajali kroz pokrete tijela s kojima smo proizvodili zvukove kiše. Potaknuli smo osmišljavanje vlastite pjesme gdje se razvijaju govorne i slušne vještine.

U samoj završnici projekta razvijaju se likovne i govorne vještine izražavanja i stvaranja.

U razgovoru s djecom vrednujemo praktičnu primjenjivost znanja i potičemo ih na daljnje promatranje i dokumentiranje različitih vrsta oblaka. Sami proces i postignuća dokumentiramo fotografijama i pisanim zabilješkama. Potičemo ih na razvoj i iskazivanje mašte kroz likovno i govorno stvaralaštvo.