„Kada je pauk Praško dovoljno odrastao da napusti svoju rodnu mrežu, bilo je ljeto. Najljepše vrijeme da pronađe vlastiti kutak i isplete mrežu, mislio je pauk Praško. I ubrzo je pronašao izvrsno mjesto na kojemu ga nitko nije uznemiravao i na kojemu mu nitko nije smetao - u Tinovoj školskoj torbi.” - Priča „Pauk Praško“ autora Brune Kumana

Projekt „Pauk“ provodila je odgojiteljica Ljubica Kasunić Vukman u skupini „Tigrići“. Cilj projekta bio je upoznati pauka kao dio našeg okruženja te obraditi emociju strah.

Kroz temu “Jesen u našem gradu” promatrali smo lišće (boje, oblike, razlike i sličnosti), međutim između lišća djeca su ugledala pauka, koji je potpuno privukao pažnju djece. Neka djeca su izjavila da se boje pauka, druga djece su ga pak htjeli uloviti ili čak zgaziti. Kroz razgovor s djecom odgojiteljica je pokušala saznati što oni znaju o paucima.

T: Pauk može spojiti mrežu i uhvatiti u nju muhu jer je mreže ljipljiva. Pauk hvata mušice da ih čuva. Najveći pauci su u Ameriki.

M.: Pauk plete mrežu.

M.: Mreža je bijela.

A.: Pauk lovi mušice. Pauk skače zbog mreže. On se spusti dolje i onda ide amo tamo.

A: Kad sam bila u polju i brala masline vidjela sam milion pauka.

Z.: Može li pauk ugristi?

A.: Mogu oni crvenei.

Z.: A oni crni?

T.:Ne oni nisu otrovni. Moj tata je držao crnog pauka u ruci.

Djeca su svakodnevno proučavala pauka i počela ispitivati koliko pauk ima nogu, očiju, kako nastaje paukova mreža. Ponuđene sui m enciklopedije i fotografije  za istraživanje dijelova tijela pauka, razmnožavanje pauka i sl. Pripremljene su im fotografije o različitim vrstama pauka, kako pauk plete mrežu i čime se pauk hrani. Izrađene su razne stolno-manipulativne igre s raznim fotografijama i crtežima pauka za poticanje razvoja fine i grube motorike  te grafomotorike, predčitačkih vještina i bogaćenja dječjeg rječnika (uočavanje slova, imenovanje slova, nabrajanje hrane koju pauk jede, dijelova tijela pauka) te okulomotorne koordinacije (crtanje, slaganje puzli, igre glinamolom, pletenje i provlačenje vune i konca). Djeca su slušala priče „Pauk Praško“ te stihove „Pletem pletem mrežicu“. Naučili smo  pjesmicu uz pokret „Jedan mali pauk“. Djeca su se likovno izrazila raznim likovnim tehnikama (crtanje pauka i paukove mreže, slikanje paukove mreže,). U prirodi smo tražili pauka i pokušali ga uhvatiti te promatrali njegovu mrežu.

U centru za likovno izražavnje izrađivali smo paukovu mrežu i pauka od vune, crtali pauka s likovnim ugljen, crtali paukovu mreže s olovkom te izrađivali pauka modeliranjem s glinamolom.

U centru za obiteljsko-dramske igre izrađivali smo paukove mreže od vune, koja je poslužila kao sklonište za igru. Osim toga izradili smo i lutku u obliku pauka „Praška“.

U centru za početno čitanje i pisanje proučavala se enciklopedija, radile su se grafomotoričke vježbe (okomite i vodoravne crte), rješavala križaljka – riječi: nit, pauk, mreža, djecu su ispisivala pjesmu „Mali pauk“, učili gestovnu pjesmu „Pletem, pletem mrežicu“ te radili motoričku vježbu pletenja mreže (motanje vune oko brukvica).

U centru za stolno-manipulativne igre igrala se društvena igra s kockom čiji pauk će se prvi poept uz ždrjeb, slagao se pauk uz pomoć boja te plela paukove mreže prema bojama.

U centru za istraživanje promatrale su se slike pauka, njegove mreže, maketa pauka, izrađivao plakat anatomije pauka, igrala slagalica od jajeta do pauka te se u prirodi tragalo za paukom i promatralo njegovu mrežu.