Projekt “U svijetu bajki” provodila je odgojiteljica Ljubica Kasunić Vukman u skupini “Tigrići”. Prva obrađena bajka bila je “SRETNI IVICA” –braće Grimm.

ŽIVOTNO – PRAKTIČNE I RADNE AKTIVNOSTI

Razgovaralo se o tome što je sreća.

G.M.S. : Sretan si kad se smiješ.

Z.T.: Sretan si kad ti neko kaže da te voli.

A.Š. Ja  sam bio sretan kad sam za Božić dobio gitaru.

I.G.: Ja sam sretna kad me mama i tata vole, kad me svi vole.

M.G: Ja sam sretna kad me mama lovi i kad se samnom igra.

M.P: Ja sam sretan kad se vozim s biciklom, skateboardom i skuterom.

 

Nakon razgovora djeca su ilustrirali tekst i izradili slikovnicu.

RAZNOVRSNE IGRE

 • Igra u krugu: Pala/Pao sam u bunar
 • Društvene igre: memory, igra s kockom

DRUŠTVENE I DRUŠTVENOZABAVNE AKTIVNOSTI

 • Scenski nastup za maškare
 • Radionica s roditeljima: izrada kostima i rekvizite

UMJETNIČKO PROMATRANJE I SLUŠANJE

Gestovna pjesma: SREĆA - Ivica Vanja Rorić

Sreća je, možda, plava.

Sreća je, možda, zelena.

Sreća je uvijek velika i kad je malena.

Sreća je - imati oči, jer oči svašta vide:

šumu, nebo i oblak i put kojim se ide.

Sreća je - imati uši, jer uši svašta čuju:

šapat, šumor i žubor, tišinu i oluju.

Sreća je - imati ruke: jer rukama se grli,

jer rukama se voli i u svijet dalek hrli.

Sreća je - imati noge: jer nogama se šeta,

i tako, sve u šetnji, stići ćeš na kraj svijeta...

Sreća je, možda, plava.

Sreća je, možda, zelena.

Sreća je uvijek velika i kad je malena.

 

FARMA UJKA DŽIMA

To je farma ujka Džima ija ija o
na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava muuu muuu mu mu mu

To je farma ujka Džima ija ija o
na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava mu
Ovca beee beee be be be

To je farma ujka Džima ija ija o
na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava mu
Ovca be
Pas vauu vauu vau vau vau

To je farma ujka Džima ija ija o
na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava mu
Ovca be
Pas vau
Maca mijauuu mijauuu mijau mijau mijau

To je farma ujka Džima ija ija o
Na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava mu
Ovca be
Pas vau
Maca mijau
Gica groook groook grok grok grok

To je farma ujka Džima ija ija o
Na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava mu
Ovca be
Pas vau
Maca mijau
Gica grok
Mis ciuuu ciuuu ciu ciu ciu

To je farma ujka Džima ija ija o
Na toj farmi svačeg ima ija ija o
Krava muuu muuu mu mu mu
Ovca beee beee be be be
Pas vauuu vauuu vau vau vau
Maca mijauuu mijauuu mijau mijau mijau
Gica groook groook grok grok grok
Mis cijuuu ciuuu ciu ciu ciu.

RAZNOVRSNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE

 • Crtanje s bojicama
 • Izrada životnja od hamer papira, kartonskih rola, kolaž papira, kvačica
 • Izrada bunara
 • Izrada i oslikavanje kuće od kartona

 

ISTRAŽIVAČKO SPOZNAJNE AKTIVNOSTI

 • Upoznavnje domaćih životinja, imenovanje roditelja i mladučadi
 • Knjige: Domaće životinje
 • Knjiga: Životinje na seoskom imanju – čitamo uz pomoć slika

 

Druga obrađena bajka, bila je narodna bajka “TRI PRAŠČIĆA”.

ŽIVOTNO – PRAKTIČNE I RADNE AKTIVNOSTI

 • Razgovor : Gdje živim – moja država, moje mjesto, moja adresa
 • Izrada slikovnice
 • Izrada kučice od slame, kore debla i kartona od jaja

UMJETNIČKO PROMATRANJE I SLUŠANJE

 • Prepričanje priče “Tri prašćića” uz pomoć slika

RAZNOVRSNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE

 • Izrada kučice od glinamola
 • Izrada vuka od rola kartona i kolaž papira
 • Izrada kučica od lego kocki
 • Crtež: moja kuća

ISTRAŽIVAČKO SPOZNAJNE AKTIVNOSTI

 • Eksperiment što je lako otpuhnuti – slamu, drvo ili kamen
 • Upoznati i imenovati prostorije kuće i izrada plakata “Kuća i njezine prostorije” (karton i crteži)